Mona Nilsson
Startsida Om Mona Nyheter Böcker Artiklar Forskning Pressarkiv Français Français

 

Pressarkiv

3 juni 2010: Hör Mona Nilsson, Lars Mjönes och Maria Feychting i Sveriges Radios morgonprogram P1-morgon

Risker för barnen: Mobilen ökar risken för hjärntumör upp till 8 gånger hos unga användare. Risken är nästan lika stor för trådlösa telefoner. Statistiken över hjärntumörer i Sverige är inte tillförlitlig. Sveket mot barnen är enormt.: 96% av tonåringarna mellan 12 och 16 år har egen mobiltelefon och hela 77% av barnen mellan 9 och 12 år. Hjärnkirurgen Charlie Teo, Australien, 5 april 2009:

"- I'm incredibly worried, concerned, depressed at the number of kids I'm seeing coming in with brain tumours. Malignant brain tumours. Just in the last three or four weeks I've seen nearly half a dozen kids with tumours which really should have been benign and they've all been nasty, malignant brain tumours. We are doing something terribly wrong. ….The dramatic increase in the incidence of brain tumours has coincided with the increase in mobile phone use. We have to at least make the public aware of the potential causes of that"

Läs mer i artikeln Kirurger varnar för hjärntumörepidemi.

Maj 2009: Ännu en australiensisk hjärnkirurg varnar för mobilens konsekvenser i Australiens största konsumentprogram Today Tonight. Antalet som drabbas av hjärntumörer ökar. Hans kollegor som är hjärnkirurger minimerar nu sin användning av mobilen. Han anser att myndigheter måste gå ut och informera befolknignen. - Jag anklagar mobilindustrin för detta, eftersom de har känt till riskerna under många år, säger en person som drabbats av hjärntumör som han anser mobilen orsakat.

Maj 2009: Stor internationell studie inleds som skall studera barn som använt mobiltelefoner löpt ökad risk för hjärntumör. "Antalet barn som insjuknar i hjärntumörer har ökat den senaste tiden". 2000 barn som fått hjärntumör skall jämföras vad gäller mobilanvändning med friska barn. Aldrig någonsin har barnen fått veta när man gett dem en mobiltelefon och talat om för dem att den är säker, att man samtidigt gör stora internationella studier för att undersöka misstanken om att den orsakar hjärntumörer.

28 april 2009, Storbritannien: Hjärntumörer bland barn har ökat med 33% mellan 2001 och 2007. Hjärntumörer är den största orsaken till dödsfall av cancer bland personer under 40 år. Oroande statistik visar att sjukdomen ökar. Kevin O'Neill, hjärnkirurg vid Imperial college i London säger att på hans avdelning har antalet fall av barn med hjärntumör fördubblats enbart det senaste året."

15 april 2009, Sverige: Experter tiger om mobilstrålning. Ingen vågar nämna kopplingen till de allt vanligare sömnproblemen. Här kan du se Örjan Hallbergs diagram som visar hur ökningen av sömnproblemen och sömnmedelsförskrivningen till barn följer mobilsamtalsökningen.

5 april ABC 60 minutes Australiens kände hjärnkirurg Dr Theo: Jag är otroligt oroad, bekymrad och ledsen över det antal barn som träffar i mitt arbete som har hjärntumörer. Maligna hjärntumörer. Vi gör något som är fruktansvärt fel.... Det finns en signifikant ökning av antalet fall av hjärntumörer som sammanfallit med ökningen av mobiltelefonanvändningen.

Internationell grupp av vetenskapsmän kräver sänkta gränsvärden. Beläggen är tillräckligt starka för att allmänheten måste varnas. Gränsvärdena skyddar inte människors hälsa. Vetenskapliga artiklar publicerade i Pathophysiology 

ÄR BARN KÄNSLIGARE?

Med anledning av debatt med SSM "Barn offras för mobilhype" .Hur länge ska SSM fortsätta att påstå att det "inte finns belägg för att barn skulle vara känsligare"?

Det har gått 10 år sedan Stewart-rapporten skrev att barn är känsligare (se nedan).

Under tiden ökar användningen av mobilen bland barnen i Sverige, som tror att de kan lita på de vuxna. Aldrig har de fått höra vad ryska experter varnar för: "Kommande generationers hälsa är i fara". Utan att få veta det utsätts de för en ökad risk för elakartad hjärntumör. Utan att få veta att mobilstrålning stressar hjärnan och sänker produktionen av sömnhormonet melatonin och leder till en sömnlöshetsepidemi vi nu ser i samhället. 

Sömnmedel och lugnande läkemedel till barn har mellan 2002 och 2007 ökat med drygt 200 procent.

Ålder         2002                       2006                       2007
0—4          33 049                    60 451                    62 050
5—9        147 507                  271 458                   345 617
10—14    185 917                   509 105                   637 447
15—19    323 162                   784 865                 1 006 226
Antal dygnsdoser av sömnmedel och lugnande medel.

Sveket mot barnen är enormt. Finns det ett samband med den ökande mobilstrålningen? Se under Forskning.

Lyssna till vad Dr Dietrich Klinghardt berättar. Barn är särskilt känsliga för strålningen. Fosters och barns hjärnor är mer känsliga för att få permanenta skador av mobilstrålning. Alla påverkas: sämre minne, ökad trötthet, huvudvärk mm, vilket är en effekt av kronisk långvarig exponering för mobilstrålning.

Informationssida om riskerna för barnen: Wired child

Luxemburgs regering ger ut informationsbroschyr om mobiltelefonins risker. Barn ska inte använda mobiltelefon, eftersom DE ÄR KÄNSLIGARE (se även mer längre ner). Vuxna ska minimera användandet och undvika att tala i mobilen, inomhus, i bil, på tåg och buss, på restauranger, biografer m.m. "Barnen är särskilt utsatta för riskerna med mobiltelefonerna av två skäl: deras immunsystem är inte helt utvecklat. De har också mindre huvuden vilket gör att de är mer utsatta för strålningen från mobilerna: strålningen absorberas mer i hjärnan".

Ryska experter upprepar sin varning, sedan länge har de ansett att barn under 18 ska minimera sin användning. Allmänheten måste informeras om riskerna.

27 februari 2009, Frankrike: Chantal Jouanno, statssekreterare för ekologi. vill förbjuda mobilanvändning bland "de minsta" och göra det obligatoriskt att barn under 12 år använder hands-free, vilket på sikt även bör gälla för alla.

23 januari 2009, Kanada: Är mobiler säkra för barnen? Elisabeth Cardis, IARC, projektledare för Interphone: "Barn är känsligare"

11 januari 2009, Frankrike/The Independent GB: Franska regeringen förbjuder reklam för mobiler med barn under 12 år.

8 januari 2009: Finska Strålsäkerhetsmyndigheten medger: Barn är känsligare och bör därför minska användningen av mobiltelefoner. Lyssna på TV-intervjun med STUK-representanten.

19 december, 2008: Franska storstaden Lyons kampanj mot barn och mobiltelefoner:  "Mobil före 12 år: NEJ!" Bild från Lyon

19 december 2008, Frankrike: 9 fall av cancer bland elever och vuxna i litet område runt en skola med stort antal mobilbasstationsantenner i direkt närhet. Föräldrarna och  borgmästaren kräver nu utredning. "Ingen studie har kunnat visa kopplingen mellan cancer och mobilmaster ...eftersom ingen studie genomförts". Kommentar: detta är endast delvis sant eftersom de två enda studier som studerat samband mellan mobilmaster och risk för cancer just konstaterat en överrisk för cancer på mellan 3-4 gånger. Wolf 2004, samt Eger 2004

17 december 2008, Frankrike: AFP: 10 organisationer lanserar informationskampanj som särskilt pekar på barns känslighet för mobilstrålningen: barn under 12 år bör inte använda mobilen och vuxna ska undvika överdriven användning. Professor Belpomme: - Det finns redan tillräckligt med belägg för att konstatera att mobilen är skadlig.

Vill du bli lurad om hälsorisker för dig och dina barn om mobiltelefoni? Läs Svenska Dagbladet och låt bli att läsa Aftonbladet! Läs om detta under Media. Även Microwave News har kommenterat.

SGeneration X’d Out: An end to the human race as we've known it??

Belgiens Cancerfond avråder barn under 12 år från att använda mobilen. RTL

Franska regeringen vill förbjuda mobilreklam till barn under 12 år. AFP; Le Point

11 oktober 2008: Maria Feychting i SSMs vetenskapliga råd i Aftonbladet-intervju: "Kan barn vara känsligare för mobilstrålning än vuxna? –Det är tänkbart. Men det finns inga vetenskapliga studier som visar det. Exponeringen blir högre när barn använder mobiltelefon på grund av att de är kortare. Men man har fortfarande inte sett att det har några ökade risker, säger Maria Feychting." Kommentar: läs längre ner på sidan vad internationella experter vet, exempelvis Stewartrapporten, men som vare sig Maria Feychting eller SSM har kännedom om.

2 oktober 2008, USA: Hjärntumörer ökar bland unga mellan 20-29 år i USA. - "Det finns ett stort antal vetenskapliga studier som visar att barn är mer känsliga än vuxna för cancerogena ämnen"

1 oktober 2008, USA: "The importance of a thinner skull and differing dielectric properties is confirmed by a study in the 7 June 2008 issue of Physics in Medicine and Biology showing that a child's brain absorbs up to twice as much RF as an adult brain." Läs hela artikeln i den vetenskapliga tidskriften EHP.

26 september, 2008, USA: Ur kongressförhöret: "Barn har tunnare skallben och det skyddande myelinskiktet runt nerver i hjärnan är mindre utvecklat"

26 september 2008, USA: Vetenskapsmän berättar för USAs kongress att barn löper betydligt större risk för cancer

21 september 2008, UK: The Independent Mobilen ökar barns risk för hjärntumör fem gånger se även: The Telegraph om samma nyhet.

20 september, Tyskland: Berliner Appel. Forskare kräver mobil-förbud för barn och ungdomar under 18 år och kraftig sänkning av gränsvärdet (max 0,1 mikroW/m2 i sovrum = 100 miljoner gånger under SSMs gränsvärde för 3G)

18 september 2008: EU-parlamentet kräver strängare gränsvärden: "Dagens gränsvärden är föråldrade". Läs här.

Hela beslutet.

17 september 2008, Österrike: Läkarsällskapet i Wien upprepar: Mobilen ökar risken för hjärntumör. Gränsvärdet ger inte tillräckligt skydd. Barn under 16 år skall enbart använda mobilen för nödsamtal

15 september 2008: SSM (tidigare SSI) svarar på min artikel: SSM "håller sig till vetenskapen". Läs

6 september 2008: Barn offras för mobilhype. Läs min debattartikel i Aftonbladet här.

SSM, tidigare SSI, hävdar att det inte finns bevis för att barn är känsligare och därför vill myndigheten inte gå ut och varna för barns användning av mobiltelefoner. Det är förstås fullständigt nonsens att påstå att barn inte skulle vara känsligare. Bakgrunden sveket mot barnen är förstås att industrin inte ska få se sina intäkter från barnens mobilsamtal minska.

Här är enbart ett axplock av belägg för att barn är känsligare och bör undvika mobiltelefoner (liksom trådlösa hemmatelefoner sk DECT och trådlösa datanätverk, WiFi, WLAN):

SSM september 2008: Unga under 18 år bör undvika solarier eftersom de är känsligare

WHO 2003: Barn är annorlunda än vuxna. Barn har en unik känslighet

EU-kommissionen 2004: "Miljöeffekter på sårbara grupper är särskilt oroande. I strategin betonas särskilt barnen eftersom de är mer utsatta och känsligare än vuxna".

Stewart-rapporten rekommenderade redan år 2000 att barn under 16 år borde avrådas från mobiltelefonanvändning.

- Vad har SSM (tidigare SSI) sagt om Stewart-rapporten i länken ovan? Jo redan år 2003 hävdade myndigheten att "Slutsatserna från bl.a. den engelska Stewart-rapporten gäller i allt väsentligt fortfarande." (SSI pressmeddelande den 18 december 2003). 

Pittsburg Cancer Institute, 23 juli 2008: Professor Herberman: Låt inte barn använda mobilen annat än för nödsamtal

februari 2008: Dr Vini Khuranas (prisbelönt hjärnkirurg) rapport Begränsa barns användning av mobilen till nödsituationer. (sid 62)

20 internationella cancerexperters rapport: Se bilderna på hur mycket djupare strålningen tränger in i barns hjärnor. (sid 1)

Ryska experter: Barn är särskilt känsliga.

Wiens läkarsällskap: Barn under 16 år skall överhuvudtaget inte använda mobiltelefoner

Ny forskning: Barn som exponerats för mobilstrålning i tidig ålder och som foster får beteendestörningar

Forskning: Foster och nyfödda som exponeras av mammans mobilsamtal får hjärtarytmier. Effekten var större ju yngre barnet var.

Media

december 2009: Media-spin om "ny stor studie" som påstås visa att mobilen inte ökar risken för hjärntumörer. Här DN som slog på stora trumman. Men "den nya stora studien" är i själva verket enbart en sammanställning av statistik från databaser i norden över trender av två former av hjärntumörer gliom och meningiom bland kvinnor och män mellan 20 och 79 år fram till 2003. Sedan ett halvt år före studiens publicering fanns data fram till 2007 tillgängligt. Ingen i media ställde frågan varför gammal statistik presenteras som "ny omfattande studie". Eller varför författarna kan påstå att mobilen skulle orsaka ökad förekomst av hjärntumörer i officiell statistik redan nu när det är väl känt att kända latenstider för hjärntumörer är minst 10-20 år. Allmänheten blev återigen vilseledd om riskerna.

oktober 2009, Sverige: DN/TT skriver först nu om en studie som är publicerad redan i januari. Artikeln berättar inte att studie på studie redan tidigare har sett att risken för Alzheimers är förhöjd då människor exponeras för höga elektromagnetiska fält. Läsarna tror att detta är det enda som observerats.

juni 2009, Sverige: Lars Mjönes, SSM vilseleder i Aftonbladet: "I Sverige har vi exponerats för liknande nivåer av strålning från radio och tv-sändningar sedan 1950-talet utan att några skadliga effekter kunnat iakttas." I själva verker gäller följande: strålningen har mångfaldigats sedan 50-talet, mobilstrålning skiljer sig markant från radio och TV, och mobiltelefonin står för över 80% av den strålning vi utsätts för, medan radio/TV för enbart drygt 10%. Studie på studie visar att både radio/TV-master såväl som mobilmaster orsakar skada på hälsan, bland annat ökar förekomsten av cancer. Varför har det blivit så lätt att ljuga som myndighetsperson och slippa kritisk granskning av de stora medierna?

Svenska Dagbladet 15 april 2009, Dagens Nyheter 15 april och alla andra svenska medier lovsjunger utan kritik det nya fullskaleexperimentet med svenska folket: 4G skall byggas ut och täcka 99% av människorna i deras egna hem. Kommentar: Ingen forskning har studerat vad dessa mycket stora dataöverföringshastigheter har för effekter på vare sig celler, djur eller människor. Att 4G ska byggas ut omtalas utan kritik av samtliga svenska medier. Däremot har inga medier skrivit om de australiensiska hjärnkirurgernas varningar för att allt fler barn får hjärntumörer, EU-parlamentets resolution om omprövning av gränsvärdena, de många internationella experternas allt högljuddare varningar.

Citat Dagens Nyheter: År 2013 räknar operatörerna med att 99 procent av befolkningen ska ha tillgång till mobilt internet med hastigheter upp till 80 Mbit/s; i storstäderna väntas hastigheter upp till 150 Mbit/s. Under samma period utökas antalet basstationer för traditionell taltrafik med 30-50 procent, med förbättrad inom- och utomhus täckning i hela landet som resultat.

Dagens Nyheter den 28 februari 2009: Niklas Wahllöf förfasas över att Vetenskapsmagasinet antydde att mobilstrålning kunde ha en inverkan på sömnen, trots att "Svaret på ”Vetenskapsmagasinets” fråga ges gång på gång i programmet: Inte ett dugg farligt". Hjärntvätt är ledordet för Dagens Nyheter!

Sveriges Television 23 februari 2008: Vetenskapsmagasinet public service fortsätter att göra program i frågan som fortsatt brister i kritisk granskning. Här påstås till och med att det inte skulle finnas ens en hypotes om hur biologiska varelser skulle kunna påverkas av mobilstrålning. Journalisterna på public service vänder på det svenska språket, det som tydligt finns, fins inte. Goddag nyspråk!

Sydsvenska Dagbladet, 3 december 2008: Experter rekommenderar hands-free. Kommentar: Här står det att SSM följer "mycket noga alla nya forskningsrön" om hälsorisker med mobiltelefonin. Det vore bra om det ändå vore så. Vad SSM ägnar sig åt är att mycket noga avfärda all forskning som visar risker. Det vetenskapliga rådet är en garant för den senare aktiviteten. Lundaforskarnas resultat visar att effekten på råtthjärnor är som störst 1 meter från mobilen: därför är hands-free ingen bra "försiktighetsrekommendation". Det står även att endast en studie visat ökad risk och det skulle vara för hörselnervstumör. Det är (förstås) felaktigt. Se exempelvis här. Eller här.

Svenska Dagbladet, 24 november 2008: "Inga belägg för ökad risk" Kommentar: Svenska Dagbladet tävlar med Sveriges Radio om att vilseleda mest om risker med mobilstrålning. Detta är en ovanligt felaktig artikel. Svenska Dagbladet och Atterstam angriper Aftonbladet för felaktigheter och överdrivna larm. I själva verket står SvD för felaktigheterna och för mörkande av hälsorisker. Atterstam påstår bland annat att "experterna" är i det närmaste totalt eniga om att det "inte finns några vetenskapliga belägg för att mobiltelefonerande utgör en hälsorisk. Inte för cancer, inte för något annat.". Vem som helst som är lite insatt i frågan sätter förstås kaffet i vrångstrupen av detta påstående. Det finns mängder av belägg för hälsorisker som visats om och om igen. Inte ens forskarna inom Interphone är eniga och det senaste året har kantats av skarpa varningar om hälsorisker i synnerhet för barnen från internationella experter, läkare och forskare. Atterstam påstår även att Interphone inte skulle observerat ökade risker. Detta är inte projektledaren Elisabeth Cardis uppfattning: -"Studier med flest långtidsanvändare tenderar att se en ökad risk (för gliom = malign hjärntumör) efter tio år vid samma sida som mobilen använts"(sidan 7). Cardis redovisning visar dessutom tydligt att experterna är oeniga - inte eniga. Tio års latenstid krävs generellt sett även för att andra cancerogena ämnen ska visa ökade risker i epidemiologiska studier.

Svenska Dagbladet, 21 november 2008: Vartannat barn har egen nalle. Kommentar: Inte ett ord om hälsoriskerna i en relativt lång artikel om barns användning av mobilen. SvD tiger som muren om mobilens hälsorisker.

SR den 12 oktober 2008: SR Miljölarm: "Vad är det egentligen som drabbat de elöverkänsliga som tvingas ut i skogen? Pulsen går upp, huvudvärk, sömnstörningar, stickningar i huden. Läkarna utreder dem för allt annat, eftersom inga säkra vetenskapliga studier kunnat bevisa att man kan få hälsoproblem av datorer och mobiltelefoner. Men går det att bevisa att mobiltelefonstrålning är ofarlig?
Medverkande: Bertil Lindberg och Kristina Fällman elöverkänsliga i Emmaboda, Lena Hillert KI, Lena Hedendahl elöverkänslig Luleå, vetenskapsjournalisten Ulrica Björkstén och Lars Mjönes på Strålsäkerhetsmyndigheten."

Kommentar: Återigen en obalanserad och oinsatt "belysning" av frågan i Sveriges Radio. Texten ovan exemplifierar tydligt det. Lena Hillert får tala oemotsagt och sprida sina vanliga påståenden om elöverkänslighet, trots att Hillert knappast kan uppvisa några lyckade resultat med sin psykologiska behandling. Varför ställs inte den självklara frågan: hur många blir bättre av att träffa Lena Hillert jämfört med hur många som blir bättre av att få en elsanerad miljö fri från mobilstrålning? Lars Mjönes får också tala oemotsagt, och journalisten Ulrika Björkstén kommer med felaktiga påståenden. Allmänheten blir återigen falskeligen invaggad i tron att vi inte vet tillräckligt, att vi inget vet om mekanismer och att ”det måste forskas mer”.

11 oktober 2008: Maria Feychting i SSMs vetenskapliga råd i Aftonbladet-intervju: "Kan barn vara känsligare för mobilstrålning än vuxna? –Det är tänkbart. Men det finns inga vetenskapliga studier som visar det. Exponeringen blir högre när barn använder mobiltelefon på grund av att de är kortare. Men man har fortfarande inte sett att det har några ökade risker, säger Maria Feychting."

10 oktober 2008: Hans Olov Adami, professor vid KI intervjuas om Interphone av SR. Adami har varken läst resultaten eller forskat på mobilstrålningsriskerna. Ändå uttalar han sig tvärsäkert om att inga risker finns! En blivande klassiker? Vad fick SR att inkalla Adami?

SR den 10 oktober 2008: Vetenskapsradion rapporterar okritiskt om Interphone. Resultaten i de delstudier som publicerats hittills har varit motsägelsefulla. Bland annat en svensk studie har rapportera att risken för godartad hörselnervstumör fördubblades för de som använt mobil i tio år, medan en dansk studie inte hittade något samband mellan cancer och mobilringande, skriver SR.

Kommentar: SR rapporterar återigen okritiskt. I själva verket visar den danska studien att användning av mobiltelefon minskar risker för hjärntumör signifikant, vilket även en rad andra Interphone-delanalyser gjort. Det visar på ett allvarligt fel med Interphone, en undervärdering av risken. Trots det har ökade risker observerats vilket utländska media redovisat (se under Nyheter). Läs mina kommentarer till Läkartidningens artikel den 8 oktober under "Nyheter" samt även kommentaren nedan till Politiken. Talande är även SR Vetenskapsradions lista på tidigare inslag det senaste året om mobilen och strålning. Av totalt tre inslag, har ett handlat om strålningsrisker och just det inslaget påstod Inga hälsorisker med mobiltelefoner funna...

8 oktober 2008, Sverige: Läkartidningen om Interphone-studien om mobilen och hjärntumörer: – Jag misstänker att den observerade riskökningen för gliom kan bero på ett rapporteringsfel, säger Maria Feychting. I flera av analyserna ser man en högre risk på samma sida som man håller telefonen, men också en skyddande effekt på den motsatta sidan.

8 oktober 2008, Sverige: Min kommentar till Läkartidningens artikel som Läkartidningen vägrade publicera på webbplatsens utrymme för kommentarer. Med anledning av denna artikel, min artikel om Vetenskapsrådets rapport 2004, från Spelet om 3G.

Danmark 23 september 2008: Politiken: Mobilen ger inte cancer

Kommentar: Det låter fantastiskt bra men är tyvärr för fantastiskt för att vara sant. Vad visade studien egentligen? Jo att mobiltelefoner skyddar mot hjärntumör. risken är kraftigt minskad för hjärntumör och är statistiskt säkerställd. Det finns förstås ingen grund till att mobiltelefonanvändning skulle skydda mot hjärntumör. Vad som detta visar är i stället ett allvarligt metodfel med studien och att risken i liknande studier med samma metodik  (Interphone) är underskattad. En grund till det är att DECT-telefonanvändare uteslutits. Läs Powerwatchs kommentar. Allmänheten blir återigen invaggad i falsk trygghet. Deltagande forskare är bland andra Maria Feychting i SSMs vetenskapliga råd och i FAS expertgrupp. Studien är en del av WHOs Interphone-projekt.

Svenska Dagbladet 25 augusti 2008: Låt mobilen bli guide i skogen

Dagens Nyheter 24 augusti 2008: Leo 9: Nokia suger

Min kommentar: Talande exempel på medias smygande propaganda för mer försäljning av mobiltelefontjänster och okritiska förhållningssätt till mobiltelefonin. Artiklarna uppmanar småbarnsföräldrar och barn till mera mobilanvändning utan att överhuvudtaget nämna riskerna med strålning. Vid tidpunkten för publiceringarna har internationella media de senaste månaderna kantats av larm från forskare, cancerläkare, neurologer om att i synnerhet barn inte bör använda mobiltelefonen alls (se under Nyheter). Om dessa varningar har det varit en iskall tystnad i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Information om risker påverkar försäljning och antal sålda samtalsminuter, aktiekurser och hela mobilindustrin negativt. I dag vore det otänkbart att uppmana småbarnsföräldrar till att röka mer på barnvagnsslingan eller skriva att ”Robin 9 vill helst röka Marlboro”. Den här sortens artiklar kommer vi att se på med vämjelse i framtiden. Jag sparar dem för historiebeskrivningen.

Göteborgsposten 23 augusti 2008: Företaget vann om mobilmasten i Tollered

Min kommentar: En korrekt beskrivning av vad som hänt: länsstyrelsen avvisar kravet på att mätningar skall göras av strålningen från masten. Men tidningen utelämnar viktig fakta och information till läsaren i sammanhanget: att gränsvärdet enbart skyddar mot akuta effekter och inte den form av exponering som är aktuell från en mobilmast, det vill säga dygnet runt. Inte heller motsägs den felaktiga uppgiften från miljö- och hälsoskyddsnämnden att det inte skulle finnas "någon forskning som visar att mastens placering skulle innebära någon risk för människors hälsa eller miljön". En oinsatt läsare blir vilseledd och bibringas uppfattningen att strålning från mobilmaster är låg, att det inte finns någon forskning som visar hälsorisker. I själva verket är det precis tvärtom.

Dagens Nyheter 12 december 2006: Mobilen ger inte cancer

Min kommentar: Vad visade studien i själva verket? Att ett mobilabbonemangsinnehav skyddar dig signifikant mot elakartade hjärntumörer. En medicinsk sensation! Studien är en produktförsvarsprodukt, finansierad av mobilindustrin. De största användarna återfinns i kontrollgruppen, vilket leder till en kraftig undervärdering av riskerna. Men resultatet för industrin blev gott av denna "nyhet": allmänheten och beslutsfattare invaggas i falsk trygghet. Läs mer

Sveriges Radio 14 september 2007: Vetenskapsradion: Inga hälsorisker med mobiltelefoner  funna

Min kommentar: Återigen vilseledande. Hälsorisker med mobiltelefoner har rapporterats, publicerats och redovisats om och om igen under den senaste 10-årsperioden. Listan av resultat är för lång för att publiceras här. Enbart någon vecka före SR:s felaktiga påstående redovisade The Bioinitiative Group en omfattande rapport av tillgänglig forskning med diametralt annat budskap. Allvarliga risker med ökad elektromagnetisk strålning. Om denna omfattande rapport var det helt tyst i Sveriges Radio.

Göteborgsposten 1 september 2005: Ny studie - mobilen ger inte cancer

Min kommentar: Hysteriskt vilseledande artikel, bland annat beroende på Anders Ahlboms förvirrande och dubbla budskap. Vad visade den refererade studien i själva verket? En ökad risk för tumör på hörselnerven med 80% efter 10 år. Att en studie inte visar ökad risk för cancer inom 10 år är inget ovanligt, men betyder finte att cancerrisken inte finns. Inte ens för rökare observeras en ökad risk för lungcancer inom 10 år i epidemiologiska studier.

Om ett Aktuellt-inslag i SVT den 22 augusti 2007.



Manipulation

Edward L. Bernays, skriver i sin bok Propaganda från 1928 att manipulation av allmänhetens uppfattning av vetenskap är nödvändig för att undvika kaos och konflikter. De som manipulerar ser vi inte, de är de osynliga makthavarna bakom makthavarna. De verkliga makthavarna.

–Våra tankar formas av män vi aldrig hört talas om. De är de som drar i trådarna och som kontrollerar allmänhetens uppfattning.

Allmänheten och beslutsfattare utsätts kontinuerligt för manipulation för att främja intressen. Den som har mest makt (ekonomisk) har de största resurserna för manipulation.

Se även under artiklar: De oberoende experterna

Februari 2010: Sveriges Radio och TT basunerar lydigt och okritiskt ut PR-budskapet att mobiltelefonin inte innebär några risker. - "Bilden av att man inte behöver oroa sig har blivit tydligare. Ingenting i den här forskningen stärker de farhågor som finns att det skulle kunna finnas risker med den här typen av teknik" sade Anders Ahlbom, expert åt SSM, till Sveriges Radio februari 2010. - "Riskerna med mobilmaster och basstationer är obefintliga", sade Lars Mjönes, också till Sveriges Radio. De blev aldrig emotsagda. Varken Sveriges Radio-journalisten, eller TT-journalisten hade läst och granskat rapporterna från det vetenskapliga rådet. Ingen nänmde experternas tydliga jävsituation. Här är SSMs pressmeddelande.

Februari 2010, Sverige: Lars Mjönes från SSM fortsätter att ljuga om mobiltelefonins risker i en insändare i Hallandsposten. Lars Mjönes har ett stort ansvar för många förstörda människoliv och den pågående miljö- och hälsoskandalen.  Min replik fick därpå löst-prat-svar från chefer vid SSM. Lars Mjönes fortsatte med att dra till med en jämförelse med glödlampan. En sista replik från mig ville tidningen inte publicera. Du kan i stället läsa den här.

September 2009, USA: Senatshearing om mobiltelefonins risker i USA och kritiska forskare och experter får komma till tals. Då måste detta bemötas som här i Fox News med hjälp av Dr Philip Stieg, som stiger fram och tvärsäkert uttalar sig om att inga data alls tyder på att det skulle finnas risker. Han lyfter fram den största studien någonsin, den danska med 400 000 användare. Vad han inte berättar och troligen inte känner till är att den stora danska studien visade att långtidsanvändning minskar risken för hjärntumör med drygt 30% och att det beror på mycket stora metodfel. Bland annat har de 200 000 tyngsta användarna uteslutits. Mobilindustrin finansierade. Förstås.

Juni 2009, Sverige: SSM:s Lars Mjönes skriver om mobiltelefonin att vi i " Sverige har exponerats för liknande nivåer av strålning från radio och tv-sändningar sedan 1950-talet utan att några skadliga effekter kunnat iakttas". I själva verket är Mjönes påstående inte fel bara en gång utan tre gånger: 1. Mobiltelefonin står för den största andelen av den strålning från radiofrekventa fält vi utsätts för. Radio/TV-master står endast för 11,7% medan mobilmaster, mobiltelefoner och DECT-telefoner står för 82%. Frei et al 2009. 2. Studie på studie har visat att radio/TV-master visst utgör i sig en hälsorisk. Se min Forskningssammanställning. 3. Strålningen har mångfaldigats sedan införandet av mobiltelefon-tekniken (se Frei et al.).

27 maj 2009, Danmark: Danska Cancerfondens Christoffer Johansen förnekar att de resultat som visar ökad risk för hjärntumör som finns, skulle finnas: "Efter 15 års mobilbrug kan vi konstatere, at der ikke er tegn på cancer ved mobilbrug. Jeg vurderer, at inden for 10 år vil vi med meget stor sikkerhed kunne sige, om der er nogen akutte eller langtidspåvirkninger af at tale i mobiltelefon," fortæller Christoffer Johansen. Nuværende forskningsresultater, der peger på skadevirkninger, er ifølge Christoffer Johansen opstået som følge af underlegen metodik.
"Det er jo opsigtsvækkende, at det er de samme forskergrupper, der bliver ved med at påvise skader ved mobilbrug, mens hovedparten af andre forskere ikke kan påvise nogen skadesvirkninger," konstaterer han.
Kommentar: Christoffer Johansen sade i Bryssel den 11 februari 2009: "Alla är överens om att radiofrekvent strålning är tumörfrämjande". En faktor som är tumörfrämjande orsakar förstås också ökad förekomst av cancer. Detta ses nu i forskningen - förutom i Christoffer Johansens: Han är tämligen ensam om att ha producerat "världens största mobilstudie" delfinansierad av mobilindustrin, med 400 000 "användare" som visade att mobilanvändning minskar risken för hjärntumör med över 30%. Studien uteslöt de tyngsta användarna, 200 000 företagskunder. Han har också producerat sensationella resultat i form av att mobilen även skyddar mot degenerativa sjukdomar, som Alzheimers. Johansen torde vara ganska ensam i världen om att genomgående visa att mobiltelefoner skyddar mot allehanda allvarliga sjukdomar. De resultat som Johansen förnekar finns, finns redovisade i Khuranas senaste meta-analys av samtliga studier hittills på samband med tumörer i huvud och mobiltelefoner Resultat från Israel, Frankrike, Tyskland, Sverige, Norden visar att mobilen ökar risken för hjärntumör efter 10 års latens och till och med kortare tid för de tyngsta användarna (Frankrike t e x.). Frågan är : Varför arbetar danska cancerfonden för att förneka visade risker med det som "alla är överens om är tumörfrämjande"?

23 april 2009, Sverige: SSM hävdar i debattartikel att "i över 40 års tid har effekter av elektromagnetiska fält studerats utan att man har kunnat konstatera några hälsorisker". Kommentar: IARC förklarade 2002 elektromagnetiska fält som ”möjligen cancerframkallande”. Risk för cancer är som bekant en hälsorisk. The BioInitiative Report har konstaterat att EMF innebär hälsorisker i form av ökad risk för Alzheimers, cancer mm; 60 vetenskapsmän har undertecknat den sk Venedigresolutionen som klart tar avstånd från det påstående som framförs We take exception to the claim of the wireless communication industry that there is no credible scientific evidence to conclude there a risk.  Listan skulle kunna göras mycket längre över dokument som tydligt visar att ”man” visst visat hälsorisker. SSM vänder än en gång upp och ner på språket, förvillar och bryter flagrant mot kravet på saklighet och opartiskhet i regeringsformen. Och än mer tragikomiskt blir det när de något stycke senare berättar om risken för hörselnervstumör....

27 mars 2009, Sverige: SSM- manipulation. Intervju med Sköld från SSM: Enligt SSM är de svenska gränsvärdena för strålning satta med god marginal till de doser som är direkt skadliga för hälsan. Gränserna skyddar alltså bara mot uppvärmning.
- När det gäller långtidseffekter har man ju inte kunnat påvisa några. Det man kunnat påvisa är termiska effekter, säger Mattias Sköld. Kommentar: märk hur väl SSM undviker att använda ordet BEVISAT och i stället genomgående använder det mer luddiga begreppet "påvisat". Bevisat undviks, trots att det är det som Sköld egentligen borde använda. Klart och tydligt anges det i miljölagstiftningen att "avsaknad av vetenskapliga bevis inte får användas som ursäkt för att inte vidta försiktighetsåtgärder". Det märkliga är att inga journalister och jurister ifrågasätter detta ordbruk "påvisade" risker och "direkt" som i själva verket innebär akut, omedelbar, på grund av att gränsvärdet enbart skyddar mot effekter av 6 minuters exponering. Märk även påståendet att "ingen kunnat påvisa långtidseffekter".

6 mars 2009, Frankrike: AFP. Panik i mobilindustrin. En tredje domstol tillämpar på kort tid försiktighetsprincipen på mobilbasstationer i Frankrike. Domstolen i Angers skriver att mot bakgrund av  att det finns en skola som ligger mindre än 100 meter från de tänkta antennerna och det osäkra läget om riskerna av strålningen, skall försiktighetsprincipen tillämpas och inga antenner tillåtas på den tänkta platsen (ett kyrktorn). Se även info här. Mobiloperatören Orange som inte får sätta upp sina antenner i närhet av skolan reagerar med att hänvisa till myndigheterna samt till Medicinska Akademin, M.A, som gick ut och talade om för media att mobilmasterna minsann inte innebar några hälsorisker, kort efter den tredje domen. Här tolkas M.A.av Raymond Devos (på franska). Det visar sig att Professor Aurengo i Medicinska Akademin sitter på många stolar: han finns även mobiloperatören Buygues Telecoms vetenskapliga råd (tillsammans med Bernard Veyret, som i sin tur finns i SSMs vetenskapliga råd), samt i franska elbolaget EDFs styrelse. Samma dag som M. A . gjorde sitt mediala utspel, hänvisade högste chefen för Bouygues Telecom till M.A. liksom franske premiärministern, som också han, samma dag uttalade att det inte fanns några risker med mobilmasterna. Samtidigt möblerade han om i regeringsansvaret för de runda-bords-samtal som hålls om frågan den 26 mars.

5 mars 2009, GB: Sony Ericsson lanserar rosa mobil för att stödja bröstcancerfond. Kommentar: Ska tobaksindustrin också lansera rosa cigarettpaket för att sponsra cancerorganisationer? Eller ska kemikalieindustrin lansera rosa kemikaliedunkar och samtidigt också skänka en slant till Cancerfonden?

28 december 2008: Skeptiker-rörelsen i aktion: Stjärnor påstås vilseleda när de rekommenderar hälsosamma grönsaksdrinkar. De som larmar om de hälsosamma rådens skadliga inverkan på folkhälsan kommer från organisationen Sense about Scinece som i sin tur tillhör skeptikerrörelsen. Mike Adams har skrivit en rolig krönika om skeptikerna. Sense about Science, SS, startades exempelvis efter att media skrivit ofördelaktigt om bland annat mobiltelefonin. För någon månad sedan ofarlighetsförklarade SS mobiltelefonin i en fin broschyr.  Ett känt exempel på skeptiker är Steven Milloy och hans junkscience.com. 2006 hamnade mobiltelefonens hälsoskadlighet på en 2:a plats på Milloys lista över det senaste decenniets "top-ten-junk-stories" Studier har inte lyckats se någon risk påstås det. Intressant nog används just detta uttryck "forskning har inte lyckats se någon risk" ofta även av SSM, Stråsäkerhetsmyndigheten. I Sverige återfinns skeptikerna inom föreningen Vetenskap och Folkbildning, FOV. Exempelvis har Björn Cedervall skrivit en desinformativ och vilseledande artikel om boken Spelet om 3G. Artikeln har passande nog getts titeln Desinformation om elektromagnetiska fält, det är ju desinformation som Cedervall ägnar sig åt. Bland annat hävdar Cederwall att det är fel att intervjua professor Franz Adlkofer projektledare för REFLEX, om REFLEX, eftersom Adlkofer inte - enligt Cedervall - har den rätta kompetensen. Trots att Adlkofer var projektledare för forskningsprojektet bör han inte intervjuas! Det är också fel att intervjua professor Henry Lai eftersom han - enligt Cedervall - inte har den rätta kompetensen utan "är professor vid ett kinesiskt akupunkturinstitut". Att Lai de fakto är verksam vid Washington University, utelämnas. Professuren vid det "kinesiska akupunkturinstitutet" är i själva verket vid Institutet för Tropisk Medicin, vid Universitetet i Guangzhou. Om tropisk medicin och institutet i Guangzhou kan du läsa här på sid 4. Neil Cherry är det också fel att skriva om eftersom han – enligt Cedervall – inte har den rätta kompetensen utan är "astrofysiker och meteorolog". Cherry var i själva verket professor i miljömedicin och om honom kan du läsa här. Cedervall jobbar på Vattenfall (men det har ju absolut inget med hans engagemang för frågan att göra). "Det finns inga kända förlopp som kan påverka kroppen - förutom värme" För några år sedan utsåg föreningen FOV docent Olle Johansson till "årets förvillare", vilket mobiltelefonins lobbyister utnyttjat och påpekat närhelst det behövts. I synnerhet utomlands är påpekandet effektivt eftersom få har möjlighet att syna tramset bakom "utnämningen".

14 november 2008: SSM: Helt ofarligt att ha trådlös telefon. "Strålningen ligger inte på en nivå som utgör en hälsorisk". Gränserna för exponering för elektromagnetiska strålning är satta med stor säkerhetsmarginal, på en femtiondedel av den nivå där man konstaterat negativa hälsoeffekter. –Strålningen ligger inte på en nivå som utgör någon hälsorisk, men om man ytterligare vill minska exponeringen så kan man placera basenheten till telefonen på en plats på förskolan eller i hemmet där man inte vistas så mycket, säger Mattias Sköld.

13 september 2008, Sverige: Protester mot mastplaner i Lund. "Erik Hörnfeldt, pr- och informationsansvarig på 3, säger att de enda uppmätta effekterna av radiostrålningen är värmestrålning som kan ge lokal kroppsuppvärmning."

7 september 2008, USA: David Michaels. Om strategin Manufacturing doubt (produktion av tvivel).

12 september 2008, Spanien: Spanska regeringen inleder kampanj mot "desinformationen" om mobilbasantennernas skadeverkningar. Anledningen är att protesterna från befolkningen mot mobilbasstationsantenner aldrig sinar och att många kommuner i Spanien infört moratorium (stopp) för ytterligare utbyggnad. Det orsakar problem och kostnader för mobiltelefonindustrin.  Alla de som vittnar om ohälsa och död betyder ingenting.

1 september 2008, Spanien: Den spanska regeringen ger ekonomiskt bidrag till kommuner som underlättar utbyggnaden av mobilbasantenner i Spanien. "Vi måste se till att man förstår att mobilbasantenner inte innebär någon som helst risk för hälsan", säger den spanske näringsministern. 

juni 2008, Sverige: Socialstyrelsen: Meddelandeblad om elektromagnetiska fält från mobilbasstationer och annan trådlös teknik. "Det finns inget samlat vetenskapligt underlag som tyder på att de radiofrekventa fält som sänds ut från mobilbasstationer och liknande utrustning skulle kunna orsaka skadliga hälsoeffekter hos människor." Den brittiska organisationen Powerwatch har sammanställt en lista över forskning. De grönmarkerade resultaten visar det som Socialstyrelsen hävdar inte visats. Dr Grahame Blackwell: "Varje påstående  från industri eller offentlig myndighet om att det inte finns belägg för hälsorisker av mobilbasantenner är helt uppenbart falskt." Läs även under forskningssammanställning det som "inte finns".



Samlade citat

Infrastrukturminister Ulrica Messing 25 November 2003, SVT: - "Och vet ni jag möter människor varje dag som frågar mig, ”När kan Astrid Lindgrens sjukhus använda de nya bildtelefonerna för att vårda ett barn som har cancer till exempel”.

Lars Mjönes, SSI, SR Jönköping, 8 oktober 2006, (om 3G-master): - ”Vi har haft radiovågor i vår närmiljö i över 100 år och vi har haft FM radio och TV sedan 40-talet, så vi har inte sett några hälsorisker”.

www.ssi.se Frågor och svar om mobiltelefoni, 13 maj 2006: "Rekommenderade referensvärden är satta med stor säkerhetsmarginal. När marginalen är så stor och det inte finns någon vetenskapligt grundad misstanke om skadliga effekter vid referensvärdenas nivåer eller därunder så kan man inte tillämpa försiktighetsprincipen så som den är uttalad i miljöbalken. Det finns inga kända risker för allmänheten med elektromagnetiska fält, varken från mobiltelefonerna eller från mobilmasternas antenner."

Maila Hietanen, medlem av ICNIRP, EU-möte Bryssel nov. 2006: ”From a scientific point of view, there is insufficient basis for performing epidemiological studies of the health impact of mobile telecommunications base stations. If for political reasons such studies would be considered as a tool in the risk communication process, there is a high probability of such an approach being counterproductive in communicating risk to the public”